உள்ளுராட்சி மன்றங்களுக்கான தேர்தல் முடிவுகள்

Report

வடக்கு, கிழக்கு பகுதியிலுள்ள உள்ளுராட்சி மன்றங்களுக்கான தேர்தல் முடிவுகள் பெரும்பாலானவை வெளிவந்த நிலையில், பெரும்பான்மை பலம் குறித்து நெருக்கடி நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.

பல தொகுதிகளில் தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்புக்கு பெரும்பாலான இடங்களில் வெற்றி பெற்றுள்ள போதிலும், தனித்து ஆட்சியமைக்க முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.

சிறிய கட்சிகளும், தேசியக் கட்சிகளும் வடக்கு, கிழக்கில் விகிதாசார ஒதுக்கீட்டில் கணிசமான ஆசனங்களை வென்றுள்ளன.

இதனால், யாழ்ப்பாண மாநகர சபை உள்ளிட்ட பெரும்பாலான உள்ளூராட்சி சபைகளில் தொங்கு சபைகளே அமையவுள்ளன.

ஏனைய கட்சிகளுடன் இணைந்து கூட்டாக அல்லது, இணைந்தே சபைகளை நடத்த வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.

தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பை எதிர்த்து போட்டியிட்ட அகில இலங்கை தமிழ் காங்கிரஸ் கணிசமான ஆசனங்களை பெற்றுள்ளமை இந்நிலைக்கு காரணமாக மாறியுள்ளது.

இம்முறை உள்ளுராட்சி மன்றத் தேர்தல், புதிய கலப்பு தேர்தல் முறையினால், வட்டார அடிப்படையில் நடைபெற்றமை குறிப்பிடத்தக்கது.

1289 total views